Stopnie oczyszczenia powierzchni

Stopnie oczyszczenia powierzchni

Prace przygotowawcze podłoża stalowego przed dalszym zabezpieczeniem decydują o trwałości metalu. W procedurach postępowania znajdują się odniesienia do następujących stopni przygotowania: Stopnie przygotowania (wg PN-ISO 8501-1): St Przygotowanie powierzchni z...