Nowe kombinezony SANDER i AERO

Nowe kombinezony SANDER i AERO

Parlament Europejski oraz Rada (UE) w 2016 roku zatwierdził nowe rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej, które jednocześnie uchyliło dyrektywę Rady 89/686/EWG. Wdrożenie rozporządzenia w krajach członkowskich do obowiązywania nastąpiło w kwietniu...